Žiadosť o odstránenie obsahu / Content Removal Request

🇸🇰 V niektorých prípadoch na tejto webovej stránke citujeme externé zdroje, a to v snahe o poskytnutie čo najrelevantnejších informácií. Takýto obsah je tiež na tejto webovej stránke niekedy prekladaný do slovenčiny.

Vždy však odkazujeme na pôvodný zdroj. V prípade, že máte aj napriek tejto skutočnosti záujem o odstránenie vášho obsahu alebo jeho časti z tejto webovej stránky, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom nižšie uvedenej e-mailovej adresy.

/

🇬🇧 In some cases, we cite external sources on this website in an effort to provide the most relevant information. Such content is also sometimes translated into Slovak on this website.

However, we always link to the original source. If, despite this fact, you are interested in removing your content or part of it from this website, please contact us via the e-mail address below.

E-mailová adresa / E-mail address:

Žiadosť o odstránenie obsahu / Content Removal Request